Обратно Столичната община разширява системата за разделно събиране на отпадъци чрез обособяване на „зелени острови“

 

"С нови пет „зелени острова“ ще се разшири системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства в столичния район „Надежда“. Предстои изграждане на „зелени острови“ и в район „Овча купел“. Развиваме системата за разделното събиране на отпадъци и подобряваме качеството на разделно събраните отпадъци, за да се увеличи процентът на отпадък, който се рециклира, и по този начин да се изпълнят целите на кръговата икономика, които за общината са приоритетни." Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на дейностите по разширение на „зелените острови“ в пилотния проект за разделно събиране на отпадъци в район „Надежда“ заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева, председателя на СОС Георги Георгиев и кмета на района инж. Димитър Димов.

В район "Надежда" през 2017 г. бе изпълнен пилотен проект с 300 домакинства от четири блока, като са изградени т.нар. „зелени острови“, в които хората с контролиран достъп – всеки има собствен ключ, изхвърлят разделно събраните в домовете си отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и хранителни отпадъци в различни контейнери.

Кметът Фандъкова благодари на гражданите и на етажните собствености, които участват в сортирането на боклука.

Предвижда се до края на годината в района да бъдат разкрити още десет обособени места за изхвърляне на отпадъци.

Заместник-кметът по екология на София Десислава Билева посочи, че паралелно с разкриването на „зелените острови“ в район „Надежда“ другата седмица ще бъде поставено начало на разкриването на пет такива в район „Овча купел“. Двете районни администрации създадоха необходимата организация за включване на още 600 домакинства в режим на етажна собственост, като към момента ще бъдат изградени 10 „зелени острова“.

По думите на зам.-кмета Десислава Билева от тази година също във всички детски градини и училища в столицата ще бъдат поставени контейнери за разделно събиране. Така чрез образованието и запознаване на децата от детските градини за пътя на отпадъка те са мотивирани и стават пример, „защото знаем, че ако децата са запознати, карат нас, възрастните, да живеем по-екологично“ – добави кметът Йорданка Фандъкова.

Фотограф: Денис Христов