Столичната община разширява системата за разделно събиране на отпадъци чрез обособяване на „зелени острови“

 

"С нови пет „зелени острова“ ще се разшири системата за разделно събиране на отпадъци от домакинства в столичния район „Надежда“. Предстои изграждане на „зелени острови“ и в район „Овча купел“. Развиваме системата за разделното събиране на отпадъци и подобряваме качеството на разделно събраните отпадъци, за да се увеличи процентът на отпадък, който се рециклира, и по този начин да се изпълнят целите на кръговата икономика, които за общината са приоритетни." Това заяви кметът на София Йорданка Фандъкова при проверка на дейностите по разширение на „зелените острови“ в пилотния проект за разделно събиране на отпадъци в район „Надежда“ заедно със зам.-кмета по екология Десислава Билева, председателя на СОС Георги Георгиев и кмета на района инж. Димитър Димов.

В район "Надежда" през 2017 г. бе изпълнен пилотен проект с 300 домакинства от четири блока, като са изградени т.нар. „зелени острови“, в които хората с контролиран достъп – всеки има собствен ключ, изхвърлят разделно събраните в домовете си отпадъци – хартия, пластмаса, стъкло и хранителни отпадъци в различни контейнери.

Кметът Фандъкова благодари на гражданите и на етажните собствености, които участват в сортирането на боклука.

Предвижда се до края на годината в района да бъдат разкрити още десет обособени места за изхвърляне на отпадъци.

Заместник-кметът по екология на София Десислава Билева посочи, че паралелно с разкриването на „зелените острови“ в район „Надежда“ другата седмица ще бъде поставено начало на разкриването на пет такива в район „Овча купел“. Двете районни администрации създадоха необходимата организация за включване на още 600 домакинства в режим на етажна собственост, като към момента ще бъдат изградени 10 „зелени острова“.

По думите на зам.-кмета Десислава Билева от тази година също във всички детски градини и училища в столицата ще бъдат поставени контейнери за разделно събиране. Така чрез образованието и запознаване на децата от детските градини за пътя на отпадъка те са мотивирани и стават пример, „защото знаем, че ако децата са запознати, карат нас, възрастните, да живеем по-екологично“ – добави кметът Йорданка Фандъкова.

Фотограф: Денис Христов

 

 

29.09.2022