Назад

Предложените от СО промени за компенсиране на родителите на неприети деца са публикувани на сайта на МОН

Предложените от Столична община промени за компенсиране разходите на родителите на неприетите деца в детски градини бяха публикувани днес на сайта на Министерство на образованието и науката.

Предложенията са направени от  работна група, ръководена от заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – Мирослав Боршош – с участието на общински съветници, експерти от дирекция „Образование“, представители на работодателски и неправителствени организации, директори на детски градини.  Целта на промените е семействата да бъдат улеснени при получаването на компенсации. 

В резултат на проведени срещи между представители на Столична община работната група и Министерство на образованието и науката се постигнаха следните резултати:

- За общините с районно делене, каквато е Столична община, се дава възможност, по решение на кмета, прилежащият район на детската градина или училището да не включва граничещите райони на обхват;

- Разширяване кръга на специалистите, които имат право да се грижат за обучението на децата, останали извън държавните и общински детски градини. Включват се и студенти, които се обучават последна година по педагогически специалности;

- Предоставя се по-голяма възможност на родителите за подаване на заявление за компенсации, като освен до 5 ноември, както беше досега, заявления ще могат да се подават и до 5-то число всеки месец от декември до юли;

- Намалява се административната тежест за родителите, като към повторно искане за изплащане се прилагат само такива документи, в които са настъпили промени.