Предложените от СО промени за компенсиране на родителите на неприети деца са публикувани на сайта на МОН

Предложените от Столична община промени за компенсиране разходите на родителите на неприетите деца в детски градини бяха публикувани днес на сайта на Министерство на образованието и науката.

Предложенията са направени от  работна група, ръководена от заместник-кмета по направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ – Мирослав Боршош – с участието на общински съветници, експерти от дирекция „Образование“, представители на работодателски и неправителствени организации, директори на детски градини.  Целта на промените е семействата да бъдат улеснени при получаването на компенсации. 

В резултат на проведени срещи между представители на Столична община работната група и Министерство на образованието и науката се постигнаха следните резултати:

- За общините с районно делене, каквато е Столична община, се дава възможност, по решение на кмета, прилежащият район на детската градина или училището да не включва граничещите райони на обхват;

- Разширяване кръга на специалистите, които имат право да се грижат за обучението на децата, останали извън държавните и общински детски градини. Включват се и студенти, които се обучават последна година по педагогически специалности;

- Предоставя се по-голяма възможност на родителите за подаване на заявление за компенсации, като освен до 5 ноември, както беше досега, заявления ще могат да се подават и до 5-то число всеки месец от декември до юли;

- Намалява се административната тежест за родителите, като към повторно искане за изплащане се прилагат само такива документи, в които са настъпили промени.

04.08.2021