ФОТОГАЛЕРИЯ
...

Договор между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи


Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи сключват договор за създаване на звено "Общинска полиция", което да осъществява дейност по опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и подпомагане на контролната и административнонаказателната дейност на органите на местно самоуправление на територията на общината

 

Договор между Столична община и Столична дирекция на вътрешните работи за създаване на звено "Общинска полиция"