Решение № 586 по Протокол № 79 от 29.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в м. „Малинова долина“, Район „Студентски“ с името „доц. д-р Димитър Трифонов“

10.07.2023

Инвестиционно предложение: „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци“, в ПИ с идентификатор 68134.1113.176, район „Красна поляна“, Столична община, с възложител „МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП“ ООД

06.07.2023

Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите

06.07.2023

Временно краткотрайно преустановяване на водоподаването към чешмите от водоналивния кът на находище на минерална Вода „София-Баталова Воденица" - ул."Българска морава" на 05.07.2023 г.

04.07.2023

Конкурсна процедура 33.22-2023 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, обявена от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

27.06.2023

Решение № 511 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на жилищен комплекс в с. Бистрица на територията на Район „Панчарево“ с името „Бистрица терасите 2“

26.06.2023

Решение № 510 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на безименна улица, находяща се в гр. Нови Искър с името „Малки дол“

23.06.2023

Решение № 509 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за преименуване на улица „698“, м. „Карпузица“, Район „Витоша“ с името „Иван Ведър“

23.06.2023

Решение № 508 по Протокол № 78 от 15.06.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица в м. „Кръстова вада и Южен парк IV част“, Район „Триадица“ с името „проф. Йосиф Фаденхехт“

23.06.2023

Решение №РД-20-104/06.06.2023 г. на Областния управител на област София за предприемане на спешна мярка от кмета на Столична община за пряко възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Етрополе, София - Елин Пелин, София – Тетевен и София – Сливница

08.06.2023