Обратно Заседание № 42 на ОССП (№ 2 / 2016) / 25.04.2016 г.

Дневен ред:

  1. Обсъждане на проект на „Областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите в Област София”, необходим във връзка с предстоящо разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г.
  2. Разни.

Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Кн. Мария Луиза" № 88, ет. 5
Дата на провеждане: 28.04.2016 г.
Начален час: 14:00