Назад

Заседание № 33 на ОССП (№ 5 / 2014) / 29.08.2014 г.

Дневен ред:

        Обсъждане на предложения за продължаване договорите за ползване на социални услуги на лица, настанени в Центровете за временно настаняване на територията на Столична община.
        Разни.

Място на провеждане: залата в дирекция „Социални дейности”, бул. „Кн. Мария Луиза” № 88, 5-ти етаж
Дата на провеждане: 29.08.2014 г.
Начален час: 10:30