Назад

Заседание № 12 на ОССП (№ 3/2012) / 10.02.2012 г.

Заседание № 12 на ОССП (№ 3/2012) / 10.02.2012 г.
 

Дневен ред:

  1. Представяне на проекта "И аз имам семейство", финансиран по ОП "РЧР", процедура за безвъзмездно предоставяне на финансова помощ "Приеми ме" с договарящ орган АСП;
  2. Представяне на отчет за дейността на дирекция "Социални дейности" за 2011 г.;
  3. Разни.