Проект: „Да погледнем зад завесата“


Направление: „Подкрепа на хора в неравностойно положение, хора и животни в риск“

Ментори: Юлия Георгиева и Дора Радева

Автори: Антон Горинов, Диляна Стоянова и Теодора Стаменова

 

Младежите ни предизвикват „да погледнем зад завесата“ на различните форми на насилие. Обединени от желанието да повдигнат завесата пред обществото за проблемите на хората, обекти на насилие и агресия, авторите на проекта реализираха изложба на открито в Градската градина в София, пред Народния театър. Откриването на 2 август 2021 г., бе съпроводено с танцов флашмоб, който стимулира интереса на случайни минувачи към фотосите.

В рамките на изложбата (2 – 16 август), представители на различни утвърдени младежки организации отправяха послания по темата в социалните мрежи.


Презентация "Да погледнем зад завесата"