НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 194 "Милувка" Галина Христова ул. "Овче поле" № 123 831-03-24 831-02-24

СОА18-ВК08-14762-[38]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[5]/18.05.2017

ДГ № 190 "Щастливо детство"
(преобразувана ДГ)
Венета Тодорова ул. "Гюешево" № 78 822-36-15   СОА17-ВК08-6141-[65]/19.05.2017
СОА17-РД09-517/11.05.2017
ДГ № 119 "Детска планета" Христина Стратиева ул. "Брегалница" № 26 829-38-46 829-38-43

СОА18-ВК08-14762-[8]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[54]/19.05.2017
СОА17-У321-1224-[29]/07.09.2017

ДГ № 1 "Червената шапчица" Ваня Николова-Филипова ул. "Брегалница" № 48 9831-70-17  

СОА18-ВК08-14762-[78]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[27]/18.05.2017

ДГ № 50 "Зайчето Куики" Искра Бохотска ул. "Осогово" № 1 829-26-70 822-91-41

СОА18-УЗ21-2070/28.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[2]/17.05.2017

ДГ № 81 "Лилия" Елена Ватрачка ул. "Одрин" № 62 822-18-88 829-12-99

СОА18-ВК08-14762-[56]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[186]/26.05.2017

ДГ № 120 "Детство под липите" Магрета Андреева ул. "Позитано" № 125 822-32-19 920-73-49

СОА18-ВК08-14762-[95]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[78]/19.05.2017