НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 9 "Пламъче" Десислава Борисова ул."Овче поле" № 16 829-80-28   СОА18-ВК08-14762-[75]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[68]/19.05.2017
ДГ № 125 "Усмивка" Милена Ламбова ул. "Монтевидео" № 21 855-87-71 856-29-98 факс СОА18-ВК08-14762-[164]/07.12.2018
СОА17-ВК08-6141-[6]/18.05.2017
ДГ № 33 "Сребърни звънчета" Виолета Чалъкова ул. "Сребърни звънчета", № 4 956-14-79 957-27-77 СОА18-ВК08-14762-[74]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[40]/18.05.2017
ДГ № 39 "Пролет" Миглена Ангелова-Калайджиева ж.к. "Овча купел"-I, до бл. 513 956-00-69 957-29-32 СОА18-ВК08-14762-[76]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[71]/19.05.2017
ДГ № 84 "Детелина" Нели Николова ж.к. "Овча купел"-II, ул. "Детелина" № 1 956-10-69 956-10-79 СОА18-ВК08-14762-[73]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[69]/19.05.2017
ДГ № 161  "Ласка" Таня Иванова ул. "Маестро Кънев" № 29 955-73-21 955-73-22 СОА18-ВК08-14762-[91]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[133]/19.05.2017
ДГ № 164 "Зорница" Мариета Велкова ул. "Мечево усое" № 6 957-86-22   СОА18-ВК08-14762-[92]/30.11.2018
СОА17-ВК08-6141-[107]/19.05.2017