НАИМЕНОВАНИЕ ДИРЕКТОР АДРЕС ТЕЛЕФОНИ РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР
директор канцелария
ДГ № 21 "Ежко Бежко" Милена Господинова с. Бусманци, ул. "Крива ливада", № 11А    

СОА18-ВК08-14762-[107]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[108]/19.05.2017
СОА17-УЗ21-1224-[43]/27.09.2017

ДГ № 108 "Детско царство" Надя Йовчева ж.к. "Дружба" I, ул. "5048" № 5 979-15-12  

СОА18-ВК08-14762-[10]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[116]/19.05.2017
СОА17-УЗ21-1224-[33]/08.09.2017

ДГ № 163 "Ангел Каралийчев"
(преобразувана ДГ)
Мая Михайлова ж.к. "Дружба" I, ул. "Фестивална" № 1 979-16-96  

СОА17-ВК08-6141-[76]/19.05.2017
СОА17-РД09-515/11.05.2017

ДГ № 13 "Калинка" Весела Стефанова ж.к. "Дружба" I, ул. "5036" № 9, до бл. 85 979-14-85 979-14-95

СОА18-ВК08-14762-[53]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[28]/18.05.2017

ДГ № 36 "Пеперуда" Верка Кирчева ж.к. "Дружба" I, ул. "Иван Арабаджията" № 40 979-09-32  

СОА18-ВК08-14762-[52]/30.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[97]/19.05.2017

ДГ № 144 "Ханс Кр. Андерсен Наталия Димитрова ж.к. "Дружба" II, ул. "Ханс Кр. Андерсен" № 10 979-17-65  

СОА18-ВК08-14762-[26]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[23]/18.05.2017

ДГ № 185 "Звездичка" Милена Русинова ж.к. "Дружба" II, ул. "Ханс Кр. Андерсен" № 6 979-11-38  

СОА18-ВК08-14762-[36]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[1]/17.05.2017

СОА17-УЗ21-1224-[41]/11.09.2017

ДГ № 88 "Детски рай" Мария Йорданова ж.к. "Дружба" II, ул."Димитър Пешев" № 21 978-82-32  

СОА18-ВК08-14762-[183]/12.12.2018

СОА17-ВК08-6141-[74]/19.05.2017

ДГ № 96 "Росна китка" Татяна Радева ж.к. "Дружба", ул."Чудомир Топлодолски" № 1 979-14-87 889-42-07

СОА18-ВК08-14762-[15]/29.11.2018

СОА17-ВК08-6141-[12]/18.05.2017