Назад

Столична община обявява конкурс за директор на общинска детска градина – 25 (двадесет и пет) работни места, към дирекция „Образование”

Публикувано на 26.11.2021 г.
 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

до провеждане на конкурс за длъжността Директор на общинска детска градина

 

Допускат се до първи етап на конкурса – провеждане на тест, следните кандидати:

 1. Р. Илиева – вх. № СОА21-ГР94-5216-5216(1)-5216(2)-5216(3)-5216(4)-5216(5)-5216(6)/13.10.2021 г.  – ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 50 „Зайчето Куики“, р-н „Възраждане“; ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“; ДГ № 2 „Звънче“, р-н „Триадица“; ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“;
 2. Ил. Дееничина – вх. № СОА21-ГР94-5242/14.10.2021 г. – ДГ № 28 „Ян Бибиян“, р-н „Младост“;
 3. Т. Димитрова – вх. № СОА21-ГР94-5278-5278(1)/18.10.2021 г. – ДГ № 133 „Зорница“, р-н „Изгрев“; ДГ № 30 „Радецки“, р-н „Изгрев“;
 4. Й. Славкова – вх. № СОА21-ГР94-5323/20.10.2021 г. – ДГ № 157 „Детска стряха“ р-н „Нови Искър“;
 5. В. Пешева – вх. № СОА21-ГР94-5344/21.10.2021 г. –  ДГ № 94 „Детски свят“, р-н „Кремиковци“;
 6. М. Медарова – вх. № СОА21-ГР94-5338/21.10.2021 г. – ДГ № 13 „Калинка“, р-н „Искър“;
 7. Р. Тодорова – СОА21-ГР94-5345/21.10.2021 г. – ДГ № 89 „Шарена дъга“, р-н „Илинден“;
 8. Ст. Николова –  СОА21-ГР94-5346/21.10.2021 г. – ДГ № 146 „Звездица“, р-н „Кремиковци“;
 9. А. Ганчева – вх. № СОА21-ГР94-5363-5363(1)-5363(2)-5363(3)/22.10.2021 г. – ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“; ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“;
 10. О. Дойчинова – вх. № СОА21-ГР94-5365/22.10.2021 г. – ДГ № 58 „Слънчево утро“, р-н „Кремиковци“;
 11. Д. Петрова – вх. № СОА21-ГР94-5366/22.10.2021 г. – ДГ № 140 „Зорница“ р-н „Кремиковци“;
 12. Алб. Величкова – вх. № СОА21-ГР94-5390-5363(1)-5363(2)-5363(3)/25.10.2021 г. – ДГ № 2 „Звънче“, р-н „Триадица“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“;
 13. Д. Ненкова –  вх. № СОА21- ГР94-5402-5402(1)-5402(2)/26.10.2021 г. – ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“;
 14. Ст. Дочева – вх. № СОА21-ГР94-5414/26.10.2021 г. – ДГ № 133 „Зорница“, р-н „Изгрев“;
 15. К. Котева-Николова – вх. № СОА21-ГР94-5415-5415(1)-5415(2)/26.10.2021 г. – ДГ № 102 „Кременица“, р-н „Нови Искър“; ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“;
 16. Евг. Иванова – вх. № СОА21-ГР94-5416/26.10.2021 г. – ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“;
 17. Д. Дургова – вх. № СОА21-ГР94-5417/26.10.2021 г. – ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“;
 18. Б. Банова – вх. № СОА21-ГР94-5422/27.10.2021 г. – ДГ № 143 „Щурче“, р-н „Панчарево“;
 19. Л. Арнаут – вх. № СОА21-ГР94-5431-5431(1)/27.10.2021 г. – ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“;
 20. С. Пейчева – вх. № СОА21-ГР94-5439/27.10.2021 г. – ДГ № 4 „Слънчо“ р-н „Витоша“;
 21. Г. Станкова – вх. № СОА21-ГР94-5440/27.10.2021 г. – ДГ № 41 „Приятели“ р-н „Витоша“;
 22. М. Христова – вх. № СОА21-ГР94-5443/28.10.2021 г. – ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“;
 23. Й. Вачева – вх. № СОА21-ГР94-5444-5444(1)-5444(2)-5444(3) 5444(4)/28.10.2021 г. – ДГ № 13 „Калинка“, р-н „Искър“; ДГ № 28 „Ян Бибиян“, р-н „Младост“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“; ДГ № 102 „Кременица“, р-н „Нови Искър“;
 24. Н. Прибиловска – вх. № СОА21-ГР94-5472/29.10.2021 г. – ДГ № 30 „Радецки“, р-н „Изгрев“;
 25. М. Атанасова – вх. № СОА21-ГР94-5480/29.10.2021 г. – ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, р-н „Слатина“;
 26. Анг. Бунова – вх. № СОА21-ГР94-5486/01.11.2021 г. – ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“;
 27. З. Йотова – вх. № СОА21-ГР94-5490/01.11.2021 г. – ДГ № 4 „Слънчо“ р-н „Витоша“;
 28. Г. Тонева – вх. № СОА21-ГР94-5491/01.11.2021 г. – ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“;
 29. Г. Алексиева-Костадинова – вх. № СОА21-ГР94-5496/.01.11.2021 г. – ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, р-н „Слатина“;
 30. Р. Алексиева – вх. № СОА21-ГР94-5511/01.11.2021 г. – ДГ № 50 „Зайчето Куики“, р-н „Възраждане“;
 31. Алб. Петрова-Цочева – вх. № СОА21-ГР94-5522/02.11.2021 г. – ДГ № 195 „Братя Мормареви“, р-н „Оборище“;
 32. Ев. Кръстева – вх. № СОА21-ГР94-5531-5532-5533-5534-5535/02.11.2021 г. – ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“; ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“; ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“;
 33. Ад. Стайкова – вх. № СОА21-ГР94-5538-5539-5540/02.11.2021 г. – ДГ № 195 „Братя Мормареви“, р-н „Оборище“; ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, р-н „Слатина“; ДГ № 89 „Шарена дъга“, р-н „Кремиковци“;
 34. Т. Чобанова – вх. № СОА21-ГР94-5541/02.11.2021 г. – ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, р-н „Младост“
 35. М. Георгиева – вх. № СОА21-ГР94-5543/03.11.2021 г. – ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“;
 36. Н. Божилова – вх. № СОА21-ГР94-5549/03.11.2021 г. – ДГ № 102 „Кременица“, р-н „Нови Искър“;
 37. Н. Борилова – вх. № СОА21-ГР94-5561-5562-5563/03.11.2021 г. – ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 41 „Приятели“, р-н „Витоша“; ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“;
 38. Ст. Цветкова – вх. № СОА21-ГР94-5567-5568/03.11.2021 г. – ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, р-н „Младост“; ДГ № 28 „Ян Бибиян“, р-н „Младост“;
 39. Ир. Константинова – вх. № СОА21-ГР94-5570-5570(1)-5570(2)-5570(3)-5570(4)-5570(5)-5570(6)/03.11.2021 г. – ДГ № 143 „Щурче“, р-н „Панчарево“; ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“; ДГ № 195 „Братя Мормареви“, р-н „Оборище“; ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, р-н „Младост“; ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“;
 40. Г. Тодорова – вх. № СОА21-ГР94-5571-5571(1)-5571(2)-5571(3)-5571(4)-5571(5)-5571(6)-5571(7)/03.11.2021 г. – ДГ № 129 „Приказен свят“, р-н „Триадица“; ДГ № 143 „Щурче“, р-н „Панчарево“; ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, р-н „Младост“; ДГ № 133 „Зорница“, р-н „Изгрев“; ДГ № 30 „Радецки“, р-н „Изгрев“; ДГ № 195 „Братя Мормареви“, р-н „Оборище“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“;
 41. Д. Лозанова – вх. № СОА21-ГР94-5573/03.11.2021 г. – ДГ № 102 „Кременица“, р-н „Нови Искър“;
 42. Ан. Стойчева – вх. № СОА21-ГР94-5577-5577(1)-5577(2)-5577(3)-5577(4)-5577(5)-5577(6)/03.11.2021 г. – ДГ № 68 „Ран Босилек“, р-н „Люлин“; ДГ № 195 „Братя Мормареви“, р-н „Оборище“; ДГ № 130 „Приказка“, р-н „Красна поляна“; ДГ № 85 „Родина“, р-н „Красно село“; ДГ № 107 „Бон-Бон“, р-н „Красно село“; ДГ № 81 „Лилия“, р-н „Възраждане“; ДГ № 41 „Приятели“, р-н „Витоша“.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 06.12.2021 г. (понеделник) от 09:00 часа в сградата на Столична община, ул. „Московска” № 33, зала № 5, етаж 5 за провеждане на тест.

Конкурсът ще се проведе при следните условия и при явяването Ви следва да представите един от изброените документи:

а) валиден документ за ваксинация по смисъла на  т. II, т. 1 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

б) валиден документ за преболедуване на COVID-19 по смисъла на  т. II, т. 2 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

в) отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди началото на конкурсната процедура изследване по метода на полимеразноверижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди началото на конкурсната процедура), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на  т. II, т. 3 от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването или

г) удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARD-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml по смисъла на т. II, т. 3, буква „г” от Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г., допълнена със Заповед № РД-01-915 от 09.11.2021 г. на министъра на здравеопазването на Република България.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 1. Й. Игнатова – вх. № СОА21-ГР94-5322-5322(1)/20.10.2021 г.
  Основание за недопускане:  не отговаря на изискванията за професионална квалификация детски учител съгласно заповедта.
 2. Зл. Радушева – вх. № СОА21-ГР94-5463-5463(1)/29.10.2021 г.
  Основание за недопускане: не отговаря на изискванията за професионална квалификация детски учител съгласно заповедта.
 3. Д. Щерева-Зафирова – вх. № СОА21-ГР94-5559/03.11.2021 г.
  Основание за недопускане: не отговаря на изискванията за професионална област и професионална квалификация детски учител съгласно заповедта.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ДОПУСКАНЕ НА КОНКУРСА:........п............
                                                              /М. Минчева/


Публикувано на 05.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание Заповед № СОА21-РД09-1379/21.10.2021 г. на кмета на Столична община във връзка със Заповед №РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването предвид усложняващата се епидемична обстановка, провеждането на конкурса за директор на общинска детска градина, към дирекция „Образование“, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, се отлага за неопределено време.

 


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА” № 33
 

На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 213, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Заповед № СОА21-РД09-1292/30.09.2021 г. на кмета на Столична община и в съответствие с утвърдените Правила за провеждане на конкурси за заемане на длъжността директор на общинска детска градина на територията на Столична община

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

1. За длъжността директор на общинска детска градина – 25 (двадесет и пет) работни места, към дирекция „Образование”, направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности”, както следва:

1.   ДГ № 85 „Родина“, район „Красно село“
2.   ДГ № 107 „Бон-Бон“, район „Красно село“
3.   ДГ № 50 „Зайчето Куики“, район „Възраждане“
4.   ДГ № 195 „Братя Мормареви“, район „Оборище“
5.   ДГ № 154 „Сбъдната мечта“, район „Слатина“
6.   ДГ № 30 „Радецки“, район „Изгрев“
7.   ДГ № 133 „Зорница“, район „Изгрев“
8.   ДГ № 2 „Звънче“, район „Триадица“
9.   ДГ № 130 „Приказка“, район „Красна поляна“
10. ДГ № 13 „Калинка“, район „Искър“
11. ДГ № 28 „Ян Бибиян“, район „Младост“
12. ДГ № 188 „Вяра, Надежда, Любов“, район „Младост“
13. ДГ № 4 „Слънчо“, район „Витоша“
14. ДГ № 68 „Ран Босилек“, район „Люлин“
15. ДГ № 102 „Кременица“, район „Нови Искър“
16. ДГ № 157 „Детска стряха“, район „Нови Искър“
17. ДГ № 58 „Слънчево утро“, район „Кремиковци“
18. ДГ № 89 „Шарена дъга“, район „Кремиковци“
19. ДГ № 94 „Детски свят“, район „Кремиковци“
20. ДГ № 140 „Зорница“, район „Кремиковци“
21. ДГ № 146 „Звездица“, район „Кремиковци“
22. ДГ № 143 „Щурче“, район „Панчарево“
23. ДГ № 41 „Приятели“, район „Витоша"
24. ДГ № 81 „Лилия“, район „Възраждане“
25. ДГ № 129 „Приказен свят“

2. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността директор: кандидатите да са български граждани;
• образование – висше;
• образователна степен – магистър;
• специалност от професионално направление „Педагогика” с присъдена професионална квалификация детски учител;
• 
професионален опит – не по-малко от 5 (пет) години учителски стаж по смисъла на чл. 213, ал. 2 от ЗПУО и чл. 19, ал. 1 и ал. 2  от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж;
• да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не са лишени от право да упражняват професията си;
• да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата, определени с Наредба № 4 за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката;
• да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 3 от Кодекса на труда, освен ако наказанието не е заличено и трудовото им правоотношение не е било прекратявано на основание чл. 328, ал. 1, т. 5, от Кодекса на труда в едногодишен срок преди подаване на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред;
• добра компютърна грамотност.

3. Конкурсът да се проведе на три етапа:
• Първи етап – допускане до конкурс по документи;
• Втори етап – писмен изпит – решаване на тест, съдържащ 25 (двадесет и пет) въпроса;
• Трети етап – провеждане на интервю – събеседване.
Кратко описание на длъжността: Директорът прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование, ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията, планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови компетентности от децата.
• Основна работна заплата за длъжността: не по-малко от 1535,00 лева.

4. Необходими документи за кандидатстване:
• заявление за участие в конкурс (по образец – Приложение № 1);
• документ за самоличност (за справка);
• професионална автобиография;
• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
• копия от документи, удостоверяващи продължителността на учителския стаж – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
• карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за заемане на длъжността директор на общинска детска градина;
• удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване;
• декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО (по образец – Приложение № 2)
• други документи, удостоверяващи професионална квалификация.
Кандидатите могат да кандидатстват за длъжността директор в повече от една общинска детска градина, но за всяка от тях трябва да подадат отделено заявление, в което изрично да е посочено наименованието на всяка общинска детска градина, за която кандидатстват, и към кое заявление е прикрепен комплектът от документи.

5. Срок и място за подаване на документи:
• документите за участие да се приемат в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа. При подаване на документите кандидатите да получават длъжностната характеристика на основание чл. 91, ал. 3 от Кодекса на труда.
• списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, да бъдат обявени в сградата на Столична община, на информационното табло, както и на електронната страница на СО с адрес: www.sofia.bg            
• oбявата за конкурса да бъде публикувана в централен/местен печат и на електронната страница на Столична община.
За информация: тел. 9377259 – дирекция „Човешки ресурси” при Столична община.

Приложение № 1

Приложение № 2

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

 • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
  https://edelivery.egov.bg/Account/Login
 • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
  https://svc.sofia.bg/e-document