Назад

Район „Слатина” търси да назначи медицински сестри за работа в Детски градини на територията на района

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община – район „Слатина”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

за работа в Детски градини на територията на район „Слатина"

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:

1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата.
2. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим.
3. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите.
4. Организиране правилното и рационално хранене на децата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Заявление до Кмета на район „Слатина” с телефон за контакт.
2. Автобиография (СУ).
3. Копие от диплома за завършено медицинско образование.
4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.

Заявлението и документите следва да бъдат представени в район „Слатина”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67, деловодство, работно време – от 08:30 до17:00 часа.

Телефон за информация: 02/8709273.

 

КМЕТ НА РАЙОН „СЛАТИНА”:

                                                           /ГЕОРГИ ИЛИЕВ/

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document