Назад

Район "Илинден" обявява конкурс за медицински сестри за работа в детски градини на територията на района

О Б Я В Л Е Н И Е

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИЛИНДЕН“

 

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ за работа в детски градини на територията на район „Илинден“

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
1. Организиране на непрекъснат контрол на здравното състояние на децата.
2. Контролиране изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичен режим.
3. Организиране здравното възпитание на децата и провеждане на здравна просвета на персонала и родителите.
4. Организиране правилното и рационално хранене на децата.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТЕСТВАНЕ:
1. Заявление до Кмета на район „Илинден“, с телефон за контакт.
2. Автобиография.
3. Копие от диплома за завършено медицинско образование.
4. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит.
5. Копие от карта или служебна бележка от Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). 

Заявлението и документите да бъдат представени в деловодството на район „Илинден“, гр. София, 1309, ж.к. „Захарна фабрика“, ул. „Билянини извори“ № 10, вх. Б, стая № 116, работно време – 08:30 до 17:00 часа.

 

ИВАН БОЖИЛОВ
Кмет на СО – район „Илинден“

 

 

 

 

 


Електронно подаване

 

Съгласно чл. 17, ал. 6 от НПКПМДС кандидатите за заемане на длъжности за държавни служители могат да подават заявление за участие в конкурс и по електронен път.

  • чрез Система за сигурно електронно връчване, в случаите когато кандидатът е регистриран потребител на системата:
    https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • чрез Формата за подаване на електронни документи на Електронния портал на Столична община след еднократна регистрация:
    https://svc.sofia.bg/e-document