ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА

НАИМЕНОВАНИЕ

АДРЕС

ДИРЕКТОР

КОНТАКТИ

1.

Дом за стари хора "Дълголетие"

кв. „Дървеница”, ул. „Пловдивско поле” № 8

Зоя Маркова

тел.: 876-11-93
874-01-06/факс
счет.: 885-06-78

2.

Дом за стари хора с отделение за лежащи

кв. „Горна баня”, ул. „Обзор” № 29

Иван Даков

тел.: 957-86-96
957-87-13/факс
957-86-91 счет.

3.

Дом за възрастни с деменция

кв. „Княжево”, бул. „Цар Борис ІІІ” № 202

Румен Младенов

тел.: 857-47-38
857-41-04/факс
857-00-40 счет.

4.

Дом за стари хора

ж.к. „Зона Б-5”, бл. 4
 

Ангелина Георгиева

тел.: 829-31-18
829-25-30/факс

5.

Дом за възрастни с умствена изостаналост

с. Подгумер

д-р Здравко Марков

тел.: 996-30-31
996-31-98 /сч., факс

6.

Дом за слепи лица

ул. „Балша” № 23

Йорданка Темелкова

952-12-05/факс

7.

Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови”

гр. Банкя, ул. „Кн. Борис І” № 20

Георги Георгиев

997-70-42/факс

8. Дом за стари хора "Надежда" ул. „Пиротска” № 175 Десислава Велева

992-55-38

0899722885

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОМОВЕТЕ >>>