1. Дом за стари хора "Дълголетие"

02.08.2016

2. Дом за стари хора (кв. "Горна баня")

02.08.2016

3. Дом за пълнолетни лица с деменция

02.08.2016

4. Дом за стари хора (ж.к. "Зона Б-5")

02.08.2016

5. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

02.08.2016

6. Дом за пълнолетни лица със сетивни увреждания

02.08.2016

7. Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – Военноинвалиден дом „Елена и Никола Иванови”

21.12.2016

8. Дом за стари хора "Надежда"

02.08.2016