Инвестиционно намерение за „Проектиране и изграждане на един кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция за Управление на водите – Дунавски район – град Плевен, за водоснабдяване на „Автомивка" в земл. на кв. „Враждебна", м. „Богравски песоци"

17.11.2017

Инвестиционно намерение за изграждане на обект: „План за регулация и застрояване на Аквапарк – Чепинци, с. Чепинци, гр. София"

15.11.2017

Инвестиционно предложение за изместване на топлопровод в район "Оборище"

30.10.2017

Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – складова база за светли горива и пропан-бутан

23.10.2017

Инвестиционно предложение за изграждане на обект “Водовземане от р. Владайска за охлаждане на пробивна машина за Метролиния – 3"

18.10.2017

Столична община обявява открит обществен достъп до документи за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал – „Пласментно-снабдителна база „Илиянци“

12.10.2017

Инвестиционно предложение на „РОВЕН ГРУП“ ЕООД за „Използване на допълнително съоръжение – специален автомобил, марка Скания, модел Р 124, разполагащ с мобилна преса за уплътняване на отпадъци от черни и цветни метали"

01.09.2017

Инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП-ИПРЗ за УПИ IV-1307,2857 за изграждане на обект: "Склад с 2бр.навеси а негорими материали и офис сграда с ателие" в ПИ с идентификатор 68134.1972 1307, кв.10а, м."Симеоно-север", р-н Витоша, гр.София

01.09.2017

Инвестиционно предложение за „Изграждане на складова база и тръбен кладенец за водовземане за питейно - битово водоснабдяване от подзмени води”, в поземлен имот с планоснимачен № 648 в квартал № 90 и 71 по плана на гр. София, местност „Кръстова вада“

18.08.2017

Съобщение за временно изтегляне на жълти контейнери за разделно събиране в районите: „Студентски“, „Младост“, „Средец“ и „Триадица“

15.08.2017