Столична община съобщава, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на площадка за търговия и дейности с отпадъци, както и разкомплектоване на ИУМПС“ в поземлен имот, район "Панчарево"

30.05.2019

Инвестиционно предложение на „Лимес-Б” ООД за изграждане на: “Нов уличен водопровод по ул. “Нелсън Мандела“ и "Нов уличен канал по ул. “Нелсън Мандела“, кв. 137, м. “Кръстова вада", р-н "Лозенец"

28.05.2019

Инвестиционно предложение на „Сталекс Инвест“ ООД за: „Външно топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с АИПСМП – Дентална, офис и два етажа за подземни гаражи в УПИ II-1544, кв. 74, м. „Изток-Изток”, р-н „Изгрев”

28.05.2019

Инвестиционно предложение: „Подобект довършване на преустройство на съществуваща сграда - Депо в подземен гараж и надземен паркинг, в обект „Полиграфия” - Административни сгради - гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 47а - преустройство на съществуващи сгради, район „Средец” с инвеститор „Полиграфия офис център” ЕАД

23.05.2019

Инвестиционно предложение за изграждане на „Логистична база - складове за стоки с общо предназначение, складове за „ADR“ товари, класифицирани като съоръжение с нисък рисков потенциал, административно-обслужваща сграда, противопожарен резервоар и тръбен сондажен кладенец за противопожарни нужди в с. Кривина

23.05.2019

Инвестиционно предложение от „Метрополитен” ЕАД, гр. София, за: “Изграждане на отклонение от Метро София - трета метролиния към квартал “Слатина“

21.05.2019

Инвестиционно предложение за: „Топлозахранване и абонатна станция на многофамилна жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи“, м. ’’Христо Смирненски", р-н „Слатина”, ул. „Владово“ № 20, гр. София

21.05.2019

Инвестиционно предложение на „Билдинг 3“ ЕООД за: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с гаражи и подземни гаражи“, м. ’’Христо Смирненски", р-н ’’Слатина”, ул. „Владово“ № 18

21.05.2019

Инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен кладенец”, в поземлен имот с идентификатор 68134.2045.1926, ул. „Околовръстен път” № 260, район "Витоша", Столична община, с инвеститор “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД

20.05.2019

Инвестиционно предложение на „Идел Билд” ЕООД за: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ V-585 в район "Красно село"

20.05.2019