Заглавие Дата на публикуване
Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000” ЕООД за изграждане на „Жилищна сграда, магазини, офиси, обществено обслужване, подземни гаражи и трафопост; УПИ 1-5449, кв. 170Л, м. "Студентски град" 30.07.2018
Инвестиционно предложение от „МЕГАТУРС – 1“ ЕООД за "Жилищна сграда с подземен паркинг в УПИ XI-323, 325. кв. 41. м. „Зона В – 17“ 30.07.2018
Инвестиционно предложение за две сгради със смесено предназначение – обществено хранене, магазини, офиси, свързано застрояване и триетажен подземен гараж 30.07.2018
Инвестиционно предложение на "МД СТРОЙ 3000" ЕООД за: "Изграждане на „Жилищна сграда спортен център, магазини, офиси, общ. обслужване, медицински център, детски център, подземни гаражи и трафопост“ 30.07.2018
Инвестиционно предложение от фирма „П И Н ТРАНС“ ЕООД за „Изграждане на тръбен кладенец, р-н "Надежда", гр. София, за други цели – водоснабдяване на автомивка за камиони” 30.07.2018
Инвестиционно предложение за разширение на производствена база на предприятие на ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ ЕАД 24.07.2018
Инвестиционно предложение за преустройство и промяна на предназначението на съществуваща, законно построена вилна сграда в детска градина 24.07.2018
Столична община съобщава за инвестиционно предложение за изграждане на обект: “Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и изгребна яма, ПИ с идентификатор 68134.1977.306 (УПИ ІІІ 306), кв. 89а, от плана на м. „Кв. "Драгалевци”, район "Витоша" 24.07.2018
Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект 23.07.2018
ДА УОШ ЕООД, гр, София – инвестиционно предложение за: „Изготвяне на документация за издаване на разрешително за водовземане от подземни води – чрез съществуващ кладенец на обект „Автомивка" – район „Подуяне" 23.07.2018