Назад

Инвестиционно предложение за обект: "ВиК мрежи в кв. "Курило", гр. Нови Искър, по ул. “Чавдар войвода“, ул. “Малко бърдо“, ул. “Смагово“, ул. “Крушетата“, ул. “Ливадски път“, ул. “Голо бърдо“, ул. “Билка“, ул. “Перла“ и ул. “Космонавт“, СО – р-н „Нови Искър“

ОБЯВА

До заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър – 1281, ул. “Искърско дефиле“ № 121 /XXXI МЦ/

 

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

 

ОБЕКТ: "ВиК мрежи в кв. "Курило", гр. Нови Искър, по ул. “Чавдар войвода“, ул. “Малко бърдо“, ул. “Смагово“, ул. “Крушетата“, ул. “Ливадски път“, ул. “Голо бърдо“, ул. “Билка“, ул. “Перла“ и ул. “Космонавт“, СО – р-н „Нови Искър“.

 

За контакти: инж. Теодора Янакиева

тел. 02/991 74 16/0889 66 53 28

e-mail: t.yanakieva@novi-iskar.bg

Писмени становища и мнения се приемат в СТОЛИЧНА ОБЩИНА – р-н „Нови Искър“, гр. Нови Искър – 1281, ул. “Искърско дефиле“ № 121 /XXXI МЦ/, п.к. 1281.

 

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда