Назад

Инвестиционно предложение за „ЕКО СЕЛИЩЕ КАЛИНА ПАРК“ – "Застрояване с жилищни сгради, детско заведение, ресторант и магазини – нискоетажно, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00 м (Н<7), с местоположение: Имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица" – район „Кремиковци", Столична община

ОБЯВА

 

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Виолета Стоянова

 

0889 42 37 37, vidineva@yahoo.com;

 

СЪОБЩАВА

на засегнатото население за инвестиционно предложение за „ЕКО СЕЛИЩЕ КАЛИНА ПАРК“ – Застрояване с жилищни сгради, детско заведение, ресторант и магазини – нискоетажно, свободно и свързано в два съседни УПИ с височина до 7.00 м (Н<7), с местоположение: Имоти 68134.8221.61, 68134.8221.62, 68134.8221.66, 68134.8221.67, 68134.8221.68, 68134.8221.69, 68134.8221.70, 68134.8221.71 от КККР м. „Капиньовица" – район „Кремиковци", Столична община.

За контакти: Виолета Стоянова, 0889 42 37 37, vidineva@yahoo.com

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис III” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС