Назад

Инвестиционно предложение на „ПИМК” ООД за: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в гр. София, район "Лозенец"

 

ОБЯВА

от „ПИМК” ООД

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 3/2006 г.)

 

УВЕДОМЯВАМЕ

 

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Монтиране на мобилен бетонов възел” в ПИ 68134.903.313, гр. София, район "Лозенец", ул. „Шаварски път” № 3.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, могат да го направят писмено в община Столична, гр. София, ул. “Московска” № 33 или в РИОСВ – София, бул. "Цар Борис III“ № 136.

Приложение