Декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служители от Столична община, по първата буква от името - Л:

 

Л
Име, презиме, фамилия 
чл.12, т.1 от ЗПУКИ  
чл.12, т.2 от ЗПУКИ  
чл.12, т.3 от ЗПУКИ
чл.12, т.4 от ЗПУКИ
Лазар Венеций Петрунов ДЗКИ-2004-(1)/10.01.2014 ДЗКИ-2004-(2)/10.01.2014    
Латинка Георгиева Бачкова ДЗКИ-105-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-105-(2)/31.03.2009    
Левена Александрова Спасова ДЗКИ-404-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-404-(2)/30.04.2009    
Лалка Трендафилова Николова ДЗКИ-2714(1)/27.03.2017 ДЗКИ-2714(2)/27.03.2017    
Лейла Абас Томова ДЗКИ-1547-(1)/03.11.2011 ДЗКИ-1547-(2)/03.11.2011    
Лени Любенова Церовска ДЗКИ-368-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-368-(2)/30.04.2009    
Лили Божилова Марекова ДЗКИ-2702(1)/09.03.2017 ДЗКИ-2702(2)/09.03.2017    
Лилия Валериева Танева ДЗКИ-2768(1)/29.06.2017 ДЗКИ-2768(2)/29.06.2017    
Лили Георгиева Соколова ДЗКИ-2767(1)/21.06.2017 ДЗКИ-2767(2)/21.06.2017    
Лидия Георгиева Цолова ДЗКИ-243-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-243-(2)/30.04.2009    
Лидия Димитрова Стефановска ДЗКИ-839-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-839-(2)/30.04.2009    
Лидия Добринова Кираджиева ДЗКИ-280-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-280-(2)/30.04.2009    
Лили Димитрова Николова ДЗКИ-476-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-476-(2)/30.04.2009    
Лилия Атанасова Мицева ДЗКИ-274-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-274-(2)/30.04.2009    
Лилия Борисова Миткова ДЗКИ-6-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-6-(2)/30.04.2009    
Лилия Георгиева Димитрова ДЗКИ-1080-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-1080-(2)/30.04.2009    
Лилия Иванова Недкова ДЗКИ-2899(1)/22.12.2017 г. ДЗКИ-2899(2)/22.12.2017 г.    
Лилия Замфирова Манова ДЗКИ-1981-(1)/21.11.2013 ДЗКИ-1981-(2)/21.11.2013    
Лилия Кирилова Павлова ДЗКИ-1502-(1)/13.06.2011 ДЗКИ-1502-(2)/13.06.2011    
Лилия Костадинова Попова-Петрова ДЗКИ-278-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-278-(2)/30.04.2009    
Лилия Красимирова Пенкова ДЗКИ-1274-(1)/27.10.2009 ДЗКИ-1274-(2)/27.10.2009    
Лилия Методиева Зашева ДЗКИ-2141-(1)/23.10.2014
ДЗКИ-2649(1)/05.12.2016
ДЗКИ-2141-(2)/23.10.2014
ДЗКИ-2649(1)/05.12.2016
   
Лилия Михайлова Ангелова-Колева ДЗКИ-1724-(1)/25.06.2012 ДЗКИ-1724-(2)/25.06.2012    
Лилия Рангелова Митрева ДЗКИ-2476-(1)/30.03.2016 ДЗКИ-2476-(2)/30.03.2016    
Лилия Цветанова Патрашкова ДЗКИ-1927-(1)/01.10.2013 ДЗКИ-1927-(2)/01.10.2013    
Лилия Цветанова Тодорова-Малеванова ДЗКИ-139-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-139-(2)/30.04.2009    
Лиляна Владимирова Пурчева ДЗКИ-1737-(1)/23.07.2012 ДЗКИ-1737-(2)/23.07.2012    
Лиляна Димитрова Лечева ДЗКИ-2276-(1)/22.06.2015 ДЗКИ-2276-(2)/22.06.2015    
Лиляна Кирилова Тотева ДЗКИ-1831-(1)/07.03.2013 ДЗКИ-1831-(2)/07.03.2013    
Лилия Минева Борисова ДЗКИ-2785(1)/31.07.2017 ДЗКИ-2785(2)/31.07.2017    
Лиляна Стефанова Лозанова ДЗКИ-341-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-341-(2)/30.04.2009    
Линда Георгиева Цукова-Йълмазел ДЗКИ-1697-(1)/19.04.2012 ДЗКИ-1697-(2)/19.04.2012    
Лозан Кирилов Кирков ДЗКИ-2259-(1)/11.05.2015 ДЗКИ-2259-(2)/11.05.2015    
Лора Любчова Заркова ДЗКИ-834-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-834-(2)/30.04.2009    
Лозана Христова Йорданова ДЗКИ-2854(1)/15.11.2017 г. ДЗКИ-2854(2)/15.11.2017 г.    
Луиза Димитрова Паунова ДЗКИ-1668-(1)/30.03.2012 ДЗКИ-1668-(2)/30.03.2012    
Лъчезара Георгиева Стефанова ДЗКИ-2837(1)/19.10.2017 ДЗКИ-2837(2)/19.10.2017    
Лъчезар Димов Ставрев ДЗКИ-353-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-353-(2)/30.04.2009    
Лъчезар Кирилов Петров ДЗКИ-2348-(1)/11.12.2015 ДЗКИ-2348-(2)/11.12.2015    
Люба Михайлова Бенчева ДЗКИ-1354-(1)/25.05.2010 ДЗКИ-1354-(2)/25.05.2010    
Люба Николова Янчева ДЗКИ-2742(1)/09.05.2017 ДЗКИ-2742(2)/09.05.2018    
Любен Николов Панайотов ДЗКИ-118-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-118-(2)/30.04.2009    
Люблина Петрова Аръчкова ДЗКИ-2457-(1)/02.03.2016 ДЗКИ-2357(2)/02.03.2016    
Любомир Светославов Пашов ДЗКИ-2596(1)/20.09.2016 ДЗКИ-2596(2)/20.09.2016    
Любомир Здравков Иларионов ДЗКИ-2133-(1)/17.11.2014 ДЗКИ-2133-(2)/17.11.2014    
Любомир Илиев Грозданов ДЗКИ-2469-(1)/24.03.2016 ДЗКИ-2469-(2)/24.03.2016    
Любомир Иванов Георгиев ДЗКИ-2781(1)/24.07.2017 ДЗКИ-2781(2)/24.07.2017    
Любомира Валериева Радоева ДЗКИ-1671-(1)/03.04.2012 ДЗКИ-1671-(2)/03.04.2012    
Любомирка Цанкова Белчева ДЗКИ-493-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-493-(2)/30.04.2009    
Любослава Николаева Велкова ДЗКИ-2153-(1)/12.12.2014 ДЗКИ-2153-(2)/12.12.2014    
Любляна Славчева Найденова ДЗКИ-2659(1)/15.12.2016 ДЗКИ-2659(2)/15.12.2016    
Людмил Йорданов Георгиев ДЗКИ-362-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-362-(2)/30.04.2009    
Людмила Асенова Николова ДЗКИ-479-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-479-(2)/30.04.2009    
Людмила Валентинова Манолова ДЗКИ-2231-(1)/13.03.2015 ДЗКИ-2231-(2)/13.03.2015    
Людмила Василева Райкова ДЗКИ-403-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-403-(2)/30.04.2009    
Людмила Великова Липчева-Таушанова ДЗКИ-478-(1)/30.04.2009 ДЗКИ-478-(2)/30.04.2009    
Людмила Миткова Георгиева ДЗКИ-1474-(1)/15.03.2011 ДЗКИ-1474-(2)/15.03.2011    
Людмила Николова Цветкова ДЗКИ-371-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-371-(2)/30.04.2009    
Людмила Славчова Арсова ДЗКИ-356-(1)/31.03.2009 ДЗКИ-356-(2)/30.04.2009