Title Publish Date
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти, гаражи, терени и др. 30.06.2021
Район "Нови Искър" обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно обособено помещение, находящо се на трети етаж в административна сграда – кметство с. Световрачене, район "Нови Искър" 25.06.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 25.06.2021
„Столичен Автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Обособена част от хале „Мерцедес“ в АП „Дружба” (прекратен) 25.06.2021
Район „Илинден“ обявява конкурс за отдаване под наем на част от терен за маси за консумация, м. „Разсадника – Бежанци“; за разполагане на преместваем обект – павилион по индивидуален проект от план-схема на парк „Света Троица“, с предназначение – за търговска дейност 24.06.2021
Район „Красна поляна” уведомява, че продължава с 15 (петнадесет) дни срока за подаване на оферти за отдаване под наем на свободен – нежилищен имот, терен частна общинска собственост, със специфично конкурсно условие – за видеотека 21.06.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 21.06.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 21.06.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“, „Бъкстон“ и дървени халета зад ИСК на УНСС 21.06.2021
Район „Лозенец“ обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост в кв. 209, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия 18.06.2021