Столична община обявява търг с явно наддаване № 2-СО-2024 г. за сключване на договор за продажба на движими вещи – отпадъци

23.05.2024

„Център за градска мобилност” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот

22.05.2024

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини), находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Сребърна“ и „Бъкстон“

22.05.2024

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се в район „Студентски“

22.05.2024

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Симеоново” и „Сребърна”

22.05.2024

“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обекти

21.05.2024

Район "Овча купел" обявява конкурс за отдаване под наем обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене в 66. СУ „Филип Станиславов“ на територията на район „Овча купел“

20.05.2024

„Водоснабдяване и канализация” ЕАД, София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти

20.05.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и гаражи

11.05.2024

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

10.05.2024