Title Publish Date
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти (терени), със специфично конкурсно условие – за охраняем автопаркинг 22.07.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика“ – терен с площ 988,00 кв. м. 21.07.2021
Район „Сердика” обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 21.07.2021
Район „Лозенец“ обявява удължаване на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: "Отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект за бързо хранене и търговия по индивидуален проект" 20.07.2021
„Метрополитен” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: „Стационарни РИЕ (рекламно-информационни елементи), в 13 бр. метростанции ("Обеля", "Ломско шосе", "Бели Дунав", "Надежда", "Хан Кубрат", "Княгиня Мария-Луиза", "Централна жп гара", "Лъвов мост", "Сердика II ", "НДК", "Европейски съюз", "Джеймс Баучер", "Витоша") от II метролиния на Софийското метро” 19.07.2021
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в нежилищен имот – публична общинска собственост – с. Волуяк, ул. „Зорница“№ 43, със специфично конкурсно условие за стопанска дейност – разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях инфраструктура 16.07.2021
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот (на ул. „3022-ра“) – частна общинска собственост – за открит склад 16.07.2021
Район „Връбница” обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост – магазин и терен, находящ се на ул. „Адам Мицкевич“ № 13 и № 15 16.07.2021
Район „Лозенец“ обявява удължаването на срока за приемане на оферти с 15 дни във връзка с конкурс: Отдаване под наем на част от тротоар – публична общинска собственост, намиращ се на кръстовището ул. „Козяк“ и ул. „Ран Босилек“, за разполагане на 1 (един) брой павилион по типов проект с индивидуална площ от 3 кв. м 15.07.2021
„Пазари Запад” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 3 броя павилиони 14.07.2021