Title Publish Date
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на гаражи, паркоместа, магазини и др. 17.09.2021
„Спортна София – 2000” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на стационарни рекламни елементи в спортен комплекс „Зона Б-5” и в спортен комплекс парк „Борисова градина” 10.09.2021
Район "Банкя" обявява конкурс за отдаване под наем на помещение на партера на триетажна административна делова сграда, за редакция 10.09.2021
Район „Овча купел” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на едноетажна сграда, находящ се в кв. “Горна баня”, ул. ”Перуника” № 3А, за медицинска лаборатори 08.09.2021
Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площ от 1 кв.м на партерния етаж на сградата за поставяне на 1 брой терминално устройство ATM (банкомат) 08.09.2021
Район „Оборище“ обявява провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 10 (десет) броя магазини за извършване на търговска дейност в пешеходен подлез на бул. „Ситняково“ (ъгъла с ул. "Оборище") 07.09.2021
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на Южно помещение от магазин № 3, ж.к. „Връх Манчо“, бл. 2, вх. А 07.09.2021
Район „Връбница” изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещение – магазин № 2, ж. к. „Връбница-2“, бл. 636, вх. Б, партер 07.09.2021
Район „Връбница“ изменя срока за подаване на документи за конкурс за отдаване под наем на помещения за здравни услуги в Битов комбинат, с. Мрамор 07.09.2021
Район „Нови Искър“ обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособено помещение за стоматологичен кабинет в здравна служба, с. Локорско 07.09.2021