Title Publish Date
“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка 08.10.2021
"IV МБАЛ – София" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект: "Площ за извънмагазинна търговия на дребно (чрез автомат) – 1 брой 06.10.2021
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 17 05.10.2021
Район „Слатина” удължава с 15 (петнадесет) календарни дни срока за подаване на оферти за участие в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от поземлен имот – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по Схема № 15 05.10.2021
„Водоснабдяване и канализация” ЕАД открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на дружеството, които не се използват за основната му дейност 04.10.2021
Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, находяща се на партерния етаж в сградата на УПМБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД: площ от 1 кв. м, предназначена за поставяне на 1 брой терминално устройство АТМ (банкомат) 30.09.2021
„ДКЦ ХVII – София'" ЕООД обявява откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване под наем на помещение за аптека – I етаж 30.09.2021
Район „Сердика“ обявява удължаване до 12.10.2021 г. на определения краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на нежилищен имот – терен, и прилежащи сгради – частна общинска собственост, находящ се на територията на СО – район „Сердика” 27.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти 24.09.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти 21.09.2021