Title Publish Date
„ДКЦ XII – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 17.02.2021
Район „Кремиковци“ обявява конкурс за отдаване под наем на едноетажна сграда със специфично конкурсно предназначение – за склад 17.02.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци“ 15.02.2021
"Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на бистро, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация на ет. 2 и панорамна тераса към бистрото на ет. 3 в сграда за обслужване на посетители, заедно с летен бар, находящи се на територията на Аквапарк „Комплекс „Възраждане“ 15.02.2021
"Метрополитен" ЕАД обявява конкурси за отдаване под наем на търговски обекти 10.02.2021
"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения 10.02.2021
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР XXXI ЕООД, гр. Нови Искър, обявява търг за отдаване под наем на обекти в сградата на Медицинския център (аптека, магазин и зала за спортни мероприятия) 09.02.2021
„Пета МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обект с площ 22,40 кв. м, находящ се на партерен етаж в болничен комплекс 09.02.2021
"ВиК" ЕАД, град София, обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, които не се използват за основната му дейност 08.02.2021
Район "Надежда" обявява конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи помещения (бивш ученически стол и кухня), находящи се на територията на район “Надежда” 05.02.2021