Title Publish Date
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – апартаменти и подземен гараж 16.03.2021
„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следния имот – бистро, състоящо се от кухненски блок, бар и зала за консумация 16.03.2021
Район "Кремиковци" обявява конкурс за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, находящ се на територията на район „Кремиковци" 12.03.2021
Район "Панчарево" обявява удължаването с 15 дни на срока за подаване на оферти за участие в конкурс: "Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Кокаляне, представляващ самостоятелен обект за здравни и социални услуги със специфично конкурсно условие: „за лекарски кабинет за общопрактикуващ лекар“ 12.03.2021
„ДКЦ XXX – СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение, предназначено за аптека 08.03.2021
"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на шест помещения – кабинети, находящи се съответно на трети и първи етаж в сградата на дружеството 05.03.2021
Район „Сердика“ удължава с 15 (петнадесет) календарни дни, считано от 04.03.2021 г. до 19.03.2021 г., определеният в утвърдената конкурсна документация № РСР21-ВК66-102/22.01.2021 г. краен срок за подаване на оферти за участие в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се на територията на СО – район „Сердика“ 04.03.2021
„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост 01.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци” 01.03.2021
„Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазар „Павлово“ и в район „Студентски“ 01.03.2021