Title Publish Date
Район "Сердика" обявява конкурс с предмет: „Столово хранене и бюфет – за организиране на ученическо столово хранене в 29. СУ „Кузман Шапкарев” 12.09.2019
Район "Надежда" обявява конкурс с предмет: Отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващи ученически бюфет с помещение за разливно хранене 10.09.2019
Столична община обявява конкурс за учредяване на възмездно и безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост 10.09.2019
Район „Подуяне” обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти – частна общинска собственост, за обществено хранене, търговска дейност и магазини 09.09.2019
Район "Подуяне" обявява конкурс за отдаване под наем на нежилищен имот – терен, публична общинска собственост, част от тротоар – за “Ключарски услуги” (павилион) 05.09.2019
“ДКЦ V – София“ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на обект – заведение за хранене, намиращ се на 1. етаж в сградата на дружеството 04.09.2019
Район „Банкя” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост – за поща, курортно бюро и поставяне на автомат за кафе 04.09.2019
„Пазари Изток“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, собственост на дружеството 04.09.2019
Район "Овча купел" обявява конкурс за част от имот – публична общинска собственост, разположен в сградата на 149. СУ “Иван Хаджийски” 30.08.2019
Район „Сердика“ обявява конкурс за нежилищни имоти – частна общинска собственост, с предназначение – за временен открит паркинг 30.08.2019