Title Publish Date
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“ и в район „Студентски“ 20.09.2019
“Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти (павилиони, магазини, мазета, складове), находящи се на пазари „Римска стена“, „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Пред бл. 58 – "Студентски град“, „Бъкстон“,“„Княжево" – "Звездица“, “Сребърна“ и „Драгалевци“ 20.09.2019
Район „Нови Искър” удължава срока за подаване на оферти за конкурс с предмет: „Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ помещение за стоматологичен кабинет 18.09.2019
Район “Овча купел” обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион 18.09.2019
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение, предназначено за Школа по танци 17.09.2019
„ДКЦ XXX – София” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем помещение, предназначено за АПТЕКА 17.09.2019
Район „Сердика” обявява конкурс за отдаване под наем на реални части от имоти (терени) – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност 16.09.2019
Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за свободен нежилищен имот, общинска собственост, находящ се в ж.к. „Надежда 4“ 13.09.2019
Район „Нови Искър“ обявява конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на земеделски земи от ОПФ на район „Нови Искър“ – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Нови Искър, с. Чепинци, с. Мировяне, с. Негован и с. Световрачене“ 13.09.2019
Район "Витоша" удължава срока за приемане на оферти във връзка с конкурс с предмет: „Отдаване под наем на част от недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи терени за разполагане на преместваеми обекти (павилиони)" 12.09.2019