Title Publish Date
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 29. СОУ „Кузман Шапкарев” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в 48. ОУ „Йосиф Ковачев” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо бюфетно хранене в ПГИИ „Проф. Николай Райнов” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 100. ОУ „Найден Геров” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 14. СУ „Проф. д-р Асен Златаров” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 48. ОУ „Йосиф Ковачев” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 58. ОУ „Сергей Румянцев” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 59. ОУ „Васил Левски” 15.04.2019
Район "Сердика" обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в 60. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 15.04.2019