Title Publish Date
Район Слатина обявява конкурс за отдаване под наем на свободен нежилищен имот - клуб със застроена площ 360. кв.м., за културни и социални дейности 30.10.2014
Район Надежда обявява конкурс за разполагане на преместваеми обект по схеми на Главния архитект на Столична община 29.10.2014
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на масивна сграда с предназначение обществена тоалетна 28.10.2014
Район Подуяне удължава срока с 15 дни за подаване на оферти за отдаване под наем на помещение в 42 ОУ, за книжарница 24.10.2014
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 12 помещения в административни сгради в с. Световрачане, с. Войняговци, с. Кубратово, с. Подгумер и с. Локорско 21.10.2014
Район Красна поляна продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на свободни терени на територията на района 21.10.2014
Район Оборище удължава с 15 дни срока за подаване на оферти в конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 10 магазина, в подлеза на бул. Ситняково, ъгъла с ул. Оборище 17.10.2014
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в училищата на територията на района 16.10.2014
Район Илинден продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на 2 бр. помещения за ученически зъболекарски кабинети 15.10.2014
Район Илинден продължава с 15 дни срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на част от терен включващ 3 бр. бараки, за производствена и/или складова дейност 15.10.2014