Title Publish Date
ДКЦ XIV - СОФИЯ ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет № 301, на третия етаж в сградата на дружеството 11.11.2014
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на терен с площ 5 538 кв.м., находящ се в с. Долни Богров 11.11.2014
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на незастроени поземлени имоти, с обща площ 757.0 кв.м. и предназначение – обслужваща и търговска дейност 10.11.2014
Район Витоша обявява конкурс за отдаване под наем на трети етаж от сградата на 86 ОУ, с. Владая, за образователна дейност 10.11.2014
ДКЦ XII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на площ от 2.5 кв.м., за поставяне на банкомат на главния вход на сградата - база 1 06.11.2014
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения за аптека, находящо се в сградата на дружеството 05.11.2014
Пета МБАЛ – София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от Блок 5 на болницата 05.11.2014
Район Младост удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем на недвижим имот с площ 5198 кв.м., предназначен за детски развлекателен комплекс 05.11.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от терен с площ от 2800 кв.м., с предназначение за реализиране на спортни и др. съоръжения 30.10.2014
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терен с два броя съществуващи постройки 30.10.2014