Title Publish Date
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схеми № 11/12 и № 20 за разполагане на преместваеми обекти 13.06.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схема № 10 за разполагане на преместваеми обекти 12.06.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схеми № 6 и 7 за разполагане на преместваеми обекти 12.06.2014
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в административната сграда на кметство с. Пасарел, за съхранение на техническа апаратура 11.06.2014
Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в общинските училища на територията на района 10.06.2014
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 2 помещения в 170 СОУ за книжарница и стоматологичен кабинет 10.06.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот с площ 279 кв.м., бул. „Цар Борис ІІІ” № 65 06.06.2014
Район Нови Искър обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 4 помещения в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци 06.06.2014
Район Оборище удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени по Схеми № 5 и 12 за разполагане на преместваеми търговски обекти 05.06.2014
Район Оборище удължава с 15 дни срока на конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терен по Схема № 7 за разполагане на преместваеми търговски обекти 05.06.2014