Title Publish Date
Район Банкя обявявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на част от имот за поставяне на приемен пункт на Български спортен тотализатор 19.06.2014
ДКЦ XIII – София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на Кафене - заведение за бързо хранене 19.06.2014
Район Възраждане обявява конкурс за срок от 3 години за организиране на ученическо столово хранене в 46 ОУ, 32 СОУ и 91 НЕГ 18.06.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за oтдаване под наем за срок от 10 години на паркинг на ул. Александър Жендов 18.06.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот на ул. Вардар № 8 18.06.2014
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на свободен нежилищен имот 16.06.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на помещение на първи етаж, с предназначение – обслужваща дейност 16.06.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терен на ул. Демир Капия № 58, с предназначение - обслужваща дейност 16.06.2014
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на помещение в сутерена на сградата на бившето ХХХ ДКЦ, за стопанска дейност 13.06.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени по Схема № 2 за разполагане на преместваеми обекти 13.06.2014