Title Publish Date
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти за срок до 10 години 03.07.2014
Район Лозенец открива конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 21 СОУ, 35 СОУ, 107, 122 ОУ и 139 ОУ 30.06.2014
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на клуб - едноетажна сграда с предназначение за спортен център 30.06.2014
Столична община обявява конкурс за обществен превоз на пътници по 4 допълнителни градски автобусни линии от общинската транспортна схема на СО с утвърдени маршрути и разписания 27.06.2014
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на част от имот за поставянe на преместваем обект с предназначение за търговски обект със зона за маси за консумация на открито 27.06.2014
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на част or терен с площ 500 кв.м., кв. Ботунец, за паркинг 26.06.2014
Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на 5 кабинета за осъществяване на медицинска дейност 26.06.2014
Медицински център XVI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на медицински кабинети в сградата на центъра 25.06.2014
Район Изгрев обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 119 СОУ, 105 СОУ и 11 ОУ 23.06.2014
Район Подуяне обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на района 20.06.2014