Title Publish Date
Първа МБАЛ - София ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на част от сградата на болницата за разполагане на щанд за вестници, списания и книги 11.07.2014
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем магазин с площ 182,00 кв.м. в самостоятелна постройка 10.07.2014
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения в сградата на 34 ОУ за частно училище 09.07.2014
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на масивна сграда с предназначение обществена тоалетна 09.07.2014
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем на ученически бюфети в 53 ОУ, 72 ОУ, 66 СОУ и 149 СОУ 09.07.2014
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение с площ от 15.40 кв.м. в сградата на 140 СОУ за стоматологичен кабинет 08.07.2014
Район Искър обявява конкурс за организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на района 08.07.2014
Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 4 бр. помещения в административни сгради в с. Доброславци и с. Чепинци 08.07.2014
Район Красна поляна обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на обекти за осъществяване на ученическо столово хранене в 57 СУ и 147 ОУ 07.07.2014
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терени за разполагане на преместваеми обекти 04.07.2014