Title Publish Date
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на терени за поставяне на преместваеми обекти 18.07.2014
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схема № 2 за разполагане на преместваеми обекти 18.07.2014
Район Надежда.удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени по Схеми № 11/12 и № 20 за разполагане на преместваеми обекти 18.07.2014
Район Панчарево обявява конкурс за организиране на ученическото столово хранене в 155 ОУ, 191 ОУ и 192 СОУ 17.07.2014
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми обекти 16.07.2014
Столична община обявява търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот с площ 656 кв.м., в.з. Горна баня 14.07.2014
Район Люлин удължава срока на конкурс за отдаване под наем на урегулиран поземлен имот в ж.к. Люлин - 9 м.р. 14.07.2014
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем на помещения в общинските училища в района 14.07.2014
Район Банкя удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 2 години на част от имот за поставяне на приемен пункт на Български спортен тотализатор 11.07.2014
Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем на за срок от 5 години на 2 бр. помещения в 170 СОУ 11.07.2014