Title Publish Date
Район Кремиковци обявява конкурси за отдаване под наем на обекти за организиране на ученическо столово хранене в училищата на територията на района 28.07.2014
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на клубно помещение с предназначение за стопанска дейност 25.07.2014
Втора САГБАЛ Шейново ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, за срок от 3 години 25.07.2014
Втора САГБАЛ Шейново ЕАД обявява търг с тайно наддаване за кафе с площ 47 кв.м., в двора на болницата, за срок от 3 години 25.07.2014
Столична община удължава срока на търг за продажба на незастроен поземлен имот, на ул Вардар № 8 24.07.2014
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години , на помещения в 79 СОУ (за плувен басейн) и в 27 СОУ (за книжарница) 24.07.2014
ДЦ VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещения на партерния етаж на центъра 22.07.2014
Район Връбница продължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на кафе-клуб в сутерена на бившо XXX ДКЦ 21.07.2014
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на кафе-аперитив 21.07.2014
Район Панчарево продължава с 15 дни обявения конкурс за отдаване под наем за срок от 5 пет години на помещение с площ 9 кв.м., в сградата на кметство с. Пасарел 21.07.2014