Title Publish Date
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, ж.к. Люлин 1 м.р., бл. 006, за производство на сладкарски изделия 28.10.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем на мери и пасища от общинския поземлен фонд в землището на с. Мрамор 28.10.2013
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на първи етаж с площ 560.00 кв.м. от корпус № 1 на 10 СОУ, за частно училище 28.10.2013
Дентален център VI - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 36 месеца на помещения в сградата на центъра 28.10.2013
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда ведно с пристройка, ж.к. Младост 1, за търговски обект 21.10.2013
ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в сградите на центъра, за микробиологична лаборатория 18.10.2013
ДКЦ XII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет № 15, с площ 18,09 кв.м., за изследване на костната плътностост 18.10.2013
Метрострой ЕАД обявява повторно провеждане на търг за продажба на IV етаж от административна сграда на дружеството, бул. Обелско шосе № 11 18.10.2013
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на помещение, ж.к. Люлин - 10 м.р., бл. 137, за офис за социална дейност 18.10.2013
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на два терена, предназначени за охраняем автопаркинг и за обслужваща дейност 18.10.2013