Title Publish Date
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем помещение с площ от 58.91 кв.м., ж.к. Света Троица, за детска занималня, курсове и образователна дейност 12.11.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на помещение от 77.38 кв.м. в трафопост, ж.к. Света Троица, до бл. 145 12.11.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на части от терени за разполагане на павилиони по одобрена схема 12.11.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на ученически стол и бюфет в 113 СОУ за организиране на ученическото столово хранене 12.11.2013
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособени площи в административната сграда на района 12.11.2013
Район Младост обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на части от помещения в сградата на района, за заведение за хранене и копирен център 12.11.2013
Район Младост удължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в общински училища, за зали за общофизическа подготовка 12.11.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на терен от схема № 45 за разполагане на преместваем обект, с площ 6 кв.м., за търговия с печатни произведения 08.11.2013
ДКЦ VIII - София ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения за офис на териториално поделение на НЗОК 08.11.2013
Район Изгрев удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на нежилищен имот, ж.к. Дианабад, за търговия, административна дейност и услуги 08.11.2013