Title Publish Date
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем помещение с площ 57.60 кв.м., на партерния етаж на сградата на ул. Оборище № 44, за кафе-барче 18.11.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение с площ от 17 кв.м., на I етаж в административна сграда, с. Волуяк, за стопанска дейност 15.11.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на клубно помещение към трафопост с площ от 78.20 кв.м., в ж.к. Връбница-2 до бл. 609 14.11.2013
Район Изгрев обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на имоти на територията на района 14.11.2013
Район Младост удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на 2 клуба към трафопостове, за заведения за хранене и развлечение 14.11.2013
Район Люлин удължава конкурс за отдаване под наем на помещения в училищата на територията на района 13.11.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 дка от землищата на с. Волуяк и с. Мрамор 13.11.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на терени за разполагане на преместваеми обекти 13.11.2013
Pайон Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на магазин за хранителни стоки с площ 44 кв.м., с. Герман 12.11.2013
Район Панчарево провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в административните сгради на кметства с. Казичене и с. Кривина 12.11.2013