Title Publish Date
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на мери и пасища от ОПФ в землището на с. Мрамор 03.12.2013
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещение в сградата на кметство кв. Филиповци, за лекарски кабинет 02.12.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обособен обект, на втория етаж в сградата на бившия МУЦТПО, за частно училища 02.12.2013
Столична община удължава конкурс за отдаване под наем на първи етаж от училищната сграда на 10 СОУ, отреден за частно училище 29.11.2013
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на 14 класни стаи на IV и V етаж в сградата на 150 ОУ, отредени за частно училище 29.11.2013
Район Младост удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на сграда на един етаж, ведно с пристройка, за търговски обект 29.11.2013
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения в здравните служби на села от района, предназначени за лекарски и стоматологични кабинети 27.11.2013
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на постройка - подземна тоалетна с железобетонна конструкция, в градинка Такев 26.11.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещения в сградата на ОКИ „Красно село" 25.11.2013
ДКЦ XII - СОФИЯ ЕООДобявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на кабинет по паразитология, заедно с паразитологичната лаборатория 22.11.2013