Title Publish Date
Район Връбница продължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение - магазин № 2, ж.к. Връбница-2, бл. 636 11.12.2013
Район Надежда удължава срока на конкурс за отдаване под наем на терен по схема № 45 за разполагане на преместваем обект 11.12.2013
Район Овча купел обявява търг за отдаване под наем за срок до 5 години на земеделски имоти от ОПФ на територията на района 10.12.2013
Район Връбница обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещение на партера в сградата на бившо XXX ДКЦ, за аптека 10.12.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на магазини – на партера на сграда на бул. Рожен № 61 10.12.2013
Район Люлин обявява конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост в ж.к. „Люлин - 9 м.р.“ 09.12.2013
Район Средец обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на част от първи етаж в административната сграда на района, за поставяне на кафе-автомат 06.12.2013
Район Красно село обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение на първи етаж в ОКИ Красно село за творчески кафе-клуб 05.12.2013
Спортна София - 2000 ЕАД обявява търг за отдаване под наем на полумасивна сграда на два етажа в парк Витоша, м. Алеко 04.12.2013
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на ниви и ливади в землищата на Суходол и Горна баня 03.12.2013