Title Publish Date
Район Илинден удължава конкурс за отдаване под наем на 2 бр. помещения за стоматологични кабинети в сградата на ІІІ-та ГОБ 04.02.2013
Район Възраждане обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 7 години на нежилищни имоти - частна общинска собственост 31.01.2013
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на павилион с площ 29,00 кв.м. в двора на поликлиниката в кв. Ботунец 30.01.2013
Район Кремиковци обявява конкурс за отдаване под наем на зъботехническа лаборатория с площ 151.00 кв.м. в двора на поликлиниката в кв. Ботунец 25.01.2013
Район Нови Искър удължава конкурс за отдаване под наем за срок до 10 години на водонапорна кула (хидроглобус) в с. Доброславци 23.01.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на терени за охраняеми паркинги 23.01.2013
Район Илинден обявява конкурс за отдаване под наем на сграда и помещение в трафопост за стопанска или производствена дейност 23.01.2013
Район Сердика удължава конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имоти на територията на района 22.01.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения 21.01.2013
Район Младост удължава конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на помещения в 125 СОУ и 131 СОУ 21.01.2013