Title Publish Date
Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на част от терен с площ от 2736 кв.м., за охраняем паркинг 15.03.2013
Район Илинден продължава срока на конкурс за отдаване под наем на помещение в трафопост, ул. Пиротска до бл.71, с площ 52.67 кв.м 15.03.2013
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обекти в административно-търговска сграда в с. Лозен и сграда за детска градина и здравна служба в с. Пасарел 12.03.2013
Столична община обявява търг за отдаване под наем на ресторант, заедно с тераса „Зимна градина” и част от дворното място, ул. Париж № 3 12.03.2013
Район Надежда обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на едноетажна сграда в двора на 141 ОУ, ж.к. Свобода, за ползване като спортен център 11.03.2013
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок до 5 години на помещение в ж.к. Овча купел, бл. 611, за културно-масова дейност и танцово обучение на деца 08.03.2013
Столична община обявява конкурс за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство в общински горски територии 07.03.2013
Столична община обявява конкурс за отдаване под наем на 3-етажна сграда, кв. Триъгълника, ул. Мърквичка № 1, отредена за частно училище 06.03.2013
Район Овча купел обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на помещение в сградата на Дом за стари хора № 10, кв. Горна баня, за бюфет-кафе 04.03.2013
Район Панчарево обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени за поставяне на павилиони за търговски дейности 01.03.2013